"De architectuur in de natuur en de natuur in de architectuur.


Beelden, vormen en materiaal zo gebruikt dat het de beschouwer uitnodigt tot associaties.


Ritme en herhaling, open- en geslotenheid en ruimte of ruimtesuggestie.


De spanning tussen het platte vlak en het driedimensionale."